Dotacje unijne

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie sześciu dokumentów dotyczących strategii marketingu firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c na rynkach docelowych, tj. Rosji, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Sporządzenie analiz pogłębionych rynków docelowych tj. Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady w szczególności działań analitycznych i organizacyjnych pod kątem wprowadzenia na ww. rynki produktów firmy Christmas Decor Iwona Pierko Adam Kochanowski s.c. poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne- – zadanie nr 2 projektu.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 80 500,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Usługa doradcza w zakresie opracowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dane rynki zagraniczne firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski, s.c.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 23 600,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c. zaprasza do złożenia oferty na przygotowania oraz przeprowadzenia badania marketingowego w zakresie zwiększenie dostępności produktów firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c. w Internecie, poprzez analizę struktury SEO oraz User Experience (pozycja w ramach zadań nr 2 projektu).

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:

Złożone oferty:
1. Nazwa podmiotu: Konsorcjum Flow Centrum Badawcze sp. z o.o. oraz Flow Nauka sp. z o.o.
Cena: 301800,00 PLN

2. Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 43 502,00 PLN

Została wybrana oferta

Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 43502,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Usługa doradcza w zakresie projektowania katalogu firmowego firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 56300,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania gruntownej koncepcji strony internetowej w wersjach dostoswanych do rynków docelowych, będącej spersonalizowanym narzędziem bezpośredniej prezentacji dla klientów zagranicznych firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 23 250,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie sześciu dokumentów dotyczących strategii marketingu na rynkach docelowych, tj. Rosji, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych w szczególności działań analitycznych i organizacyjnych pod kątem wprowadzenia na ww. rynki produktów firmy Christmas Decor Adam Kochanowski, Iwona Pierko s.c. poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

——-
Rozstrzygnięcie:

Złożone oferty:
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 71 898,37 PLN

TOP