Dotacje unijne

Zapytanie ofertowe

Przygotowanie sześciu dokumentów dotyczących strategii marketingu firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c na rynkach docelowych, tj. Rosji, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Sporządzenie analiz pogłębionych rynków docelowych tj. Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady w szczególności działań analitycznych i organizacyjnych pod kątem wprowadzenia na ww. rynki produktów firmy Christmas Decor Iwona Pierko Adam Kochanowski s.c. poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne- – zadanie nr 2 projektu.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 80 500,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Usługa doradcza w zakresie opracowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dane rynki zagraniczne firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski, s.c.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 23 600,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c. zaprasza do złożenia oferty na przygotowania oraz przeprowadzenia badania marketingowego w zakresie zwiększenie dostępności produktów firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c. w Internecie, poprzez analizę struktury SEO oraz User Experience (pozycja w ramach zadań nr 2 projektu).

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:

Złożone oferty:
1. Nazwa podmiotu: Konsorcjum Flow Centrum Badawcze sp. z o.o. oraz Flow Nauka sp. z o.o.
Cena: 301800,00 PLN

2. Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 43 502,00 PLN

Została wybrana oferta

Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 43502,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Usługa doradcza w zakresie projektowania katalogu firmowego firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 56300,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania gruntownej koncepcji strony internetowej w wersjach dostoswanych do rynków docelowych, będącej spersonalizowanym narzędziem bezpośredniej prezentacji dla klientów zagranicznych firmy Christmas Decor Iwona Pierko, Adam Kochanowski s.c.

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

Rozstrzygnięcie:
Została wybrana oferta
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 23 250,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie sześciu dokumentów dotyczących strategii marketingu na rynkach docelowych, tj. Rosji, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych w szczególności działań analitycznych i organizacyjnych pod kątem wprowadzenia na ww. rynki produktów firmy Christmas Decor Adam Kochanowski, Iwona Pierko s.c. poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia

——-
Rozstrzygnięcie:

Złożone oferty:
Nazwa podmiotu: AZ Consulting Adrian Zajączkowski
Cena: 71 898,37 PLN

Zapytanie ofertowe

W związku z zapytaniem ofertowym nr 7/01/2022 na Usługę doradczą związaną z przygotowaniem projektu nowych produktów kierowanych na rynki zagraniczne zapraszamy do składania ofert.

7 Zal. 1 Formularz ofertowy

7 Zał. 2 Oswiadczenie oferenta

7 Zał. 3 Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow

7 Zał. 4 RODO

7 Zał. 5 wzór umowy Nowy Produkt

Zapytanie ofertowe 7 01 2022

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 7/01/2022

Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OPOKA  Aleksandra Michałowska, która zdobyła 100 pkt.

Zapytanie ofertowe

W związku z zapytaniem ofertowym nr 8/01/2022 na Usługę doradczą związaną z przygotowaniem grafik promocyjnych i Key Visuali, będących narzędziem do przeprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej zapraszamy do składania ofert.

8 Zal. 1 Formularz ofertowy

8 Zał. 2 Oswiadczenie oferenta

8 Zał. 3 Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow

8 Zał. 4 RODO

8 Zał. nr 5 wzór Umowy Key Visual

Zapytanie ofertowe 8 01 2022

 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 8/01/2022

Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OPOKA  Aleksandra Michałowska, która zdobyła 100 pkt.

Zapytanie ofertowe

W związku z zapytaniem ofertowym nr 9/04/2022 na Organizację misji gospodarczej w Niemczech w dnia 05 – 09.05.2022 zapraszamy do składania ofert.

9 Zal. 1 Formularz ofertowy

9 Zał. 2 Oswiadczenie oferenta

9 Zał. 3 Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow

9 Zał. 4 RODO

Zapytanie ofertowe Niemcy

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 9/04/2022

Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BT BIAL-TUR Sp. z o.o., która zdobyła 100 pkt.

Zapytanie ofertowe

W związku z zapytaniem ofertowym nr 10/06/2022 na Organizację misji gospodarczej w Norwegii zapraszamy do składania ofert.

10 Zal. 1 Formularz ofertowy

10 Zał. 2 Oswiadczenie oferenta

10 Zał. 3 Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow

10 Zał. 4 RODO

Zapytanie ofertowe Norwegia

 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 10/06/2022

Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BT BIAL-TUR Sp. z o.o., która zdobyła 100 pkt.

TOP
Skip to content